De basis van mijn werk is een niet te stuiten drift om te spelen en te exploreren. Wat ontstaat is tamelijk abstract, maar heeft meestal wel een meer of minder sterke suggestie van figuratie. Die figuratie is heel basaal en verwijst naar romantisch-archaïsche dingen (zee, bergen, wolken, de zon en de maan, ruig weer). Het is best mogelijk dat ik zonder figuratie kan, maar het duikt steeds weer op. Het liefst noem ik mijn werk concreet: het werk, dat wat je voor je ziet, gaat vooral over zichzelf, is zichzelf, in heel concrete zin. De thema's in het werk zijn dus vooral schilderkunstig; interacties tussen kleur, vorm, compositie en gebaar. Ik houd mij in mijn werk niet met maatschappelijke thema's bezig, wat niet betekent dat ik niet geëngageerd ben; mijn engagement, dat juist heel sterk is, zit hem in het in de wereld zetten van werk dat zo radicaal over spel en open kijken gaat.