Mijn werk is behoorlijk abstract, maar heeft meestal wel een meer of minder sterke suggestie van figuratie. Die figuratie is heel basaal en verwijst naar romantisch-archaïsche dingen (bergen, wolken, de zon en de maan, ruig weer). Het is best mogelijk dat ik zonder figuratie kan, maar het duikt steeds weer op. Het liefst noem ik mijn werk concreet: het werk, dat wat je voor je ziet, dat gaat vooral over zichzelf, is zichzelf, in heel concrete zin. De thema's in het werk zijn dus vooral schilderkunstig; interacties tussen kleur, vorm, compositie en gebaar. Ik houd mij in mijn werk niet met maatschappelijke thema's bezig, wat niet betekent dat ik niet geëngageerd ben; mijn engagement zit hem in het in de wereld zetten van werk dat zo radicaal over kijkgenot en spel gaat.